Mohsin Bhatti

Mohsin Bhatti

Mohsin Bhatti is from 302, Ozone,Vikram Sarabhai Road, Sarabhai Campus, Sarabhai Campus, Genda Cir, Shubhanpura, Vadodara, Gujarat 390023, India works at CIVICA UK and has 14 posts and 92 karma points